HİZMETLERİMİZ

Sayfa Yükleniyor...

MUHASEBE HİZMETLERİ

Şirket Kuruluş İşlemleri

 

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve kurulacak olan işletmenin geleceğine yönelik olarak şahıs firması, şahıs ortaklıklığı, sermaye şirketi kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

Muhasebe İşlemleri

 

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin tutulması,

KDV , Muhtasar, geçici vergi,  gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanıp bildirilmesi,

Beyannamelerin Aylık , üç aylık veya yıllık olarak vergi dairesine bildirilip tahakkukların alınması ödenmesi bakımından tahakkukların  mükelleflere zamanında teslimi.

SGK İşlemleri


İşyeri tescil, prim bildirimleri, eksik gün bildirimleri gibi işlemlerin yapılması

 

Bordrolama

 

İşyerinde çalışan personellerin aylık olarak brütten nete maaşlarını, asgari geçim indirimi, prim ve ücrete ilişkin vergiyi gösteren belgenin(bordro) dökümü ve işverene işçilerine imzalatılmak üzere ücret hesap pusulası ile birlikte teslimi

 

İhracat İşlemleri


Mal ve hizmetlerini yurt dışına ihraç etmek isteyen firmaların ihracat maliyet ( üretim, ulaşım, depolama, banka masrafları, sigorta,reklam ve dağıtım masrafları gibi), fiyatlandırma stratejisine katkıda bulunacak vergi maliyetinin analiz edilmesi ve muhasebe sürecinin yönetimi

 

 

Raporlama

 

İhtiyaç  doğrultusunda  işletmenin mali ve finansal tablolarının sunumu

 

Mali tablolar analizi

 

Sunulan mali ve finansal tablolar üzerinden işletmenin durumunun analiz edilerek gerekli önlemlerin ve geleceğe ilişkin kararların alınmasına yardımcı olmak

VERGİLENDİRME HİZMETLERİ

Gelir Vergisi , Kurumlar Vergisi ve Kdv

 

Ülkemizde üç iktisadi kaynak üzerinden vergilendirme yapılmaktadır; GELİR ( gelir ve kurumlar vergisi), SERVET (emlak, veraset ve intikal ve mtv)  ve HARCAMA (kdv, ötv, gümrük,bsmv,öiv) Buna göre işletmeler açısından önem arz eden Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde istisna, muafiyet ve indirimlerden mükelleflerin şartları taşımasına bağlı olarak yararlandırılması ve iade mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi  işletmeler açısından önem arz etmektedir.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

 

Genç girişimcilerin desteklenmesi ve ekonomik hayattaki etkilerinin artırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanunda değişiklik yapılmıştır. Genç girişimcilerin üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri ticari, zirai ve Serbest meslek kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Kira  Gelirleri  Beyanı

 

Kira geliri beyanı  kısaca işyeri ev gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesi sonucu elde edilen kazancın vergilendirilmesidir. Kira gelirinin vergilendirilmesinde takvim yılı baz alınır ve o takvim yılında elde edilen kira gelirleri vergilendirilir. Ancak gelecek yıllar için peşin tahsil edilen kira gelirleri tahsil edildikleri yılda kira geliri olarak dikkate alınmazlar. İlgili yılların hasılatına dahil edilir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Maliyet ve Risk Analizleri

 

Üretim yani sanayi işletmelerinin, üretim ve üretim dışı maliyetlerinin saptanarak bu maliyetlerin  mamul  ve yarı mamul stoklarına yüklenerek  satış fiyatlarının belirlenmesi  işletme karlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu noktada doğru maliyetlendirme ve analizler  işletme hacim ve ölçeğine göre ileride oluşabilecek risklerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kosgeb ve Diğer Kuruluşlar

 

Ülkemizde Kosgeb, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kurum ve kuruluşlar mevcut işletmelere ve kurulacak olan yeni işletmelere faaliyet türlerine göre çeşitli destek, hibe ve yardımlar sağlamaktadırlar. Bu destek, hibe ve yardımlardan yararlanmak için işletmenin durumunun tespit ve analiz edilmesi  doğru yönlendirme almak çok önemlidir.

E-Ticaret Hukuku ve Danışmanlığı

 

Günümüzde İnternetin yaygınlaşmasıyla birlik elektronik ticaretin boyutu genişlemiştir. Bu gelişme e- ticaretin yapılmasına yönelik işletmenin hukuki, mali, finansal ve dijital sisteminin doğru ve sağlam temeller üzerine oturması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu bakış açısıyla firmaların e- ticarete yönelirken hukuki, mali, finansal ve dijital çözümlere ihtiyacı vardır.

S. Emre Büyüközer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Copyrights © 2018 emrebuyukozer.com

design by goplan.net

Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi

8. Sokak Muratpaşa İşhanı Kat 2 D 20

Muratpaşa - Antalya

+90(542) 458 71 92